Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016
Πριν δυο περίπου εβδομάδες στην Βρετανία (23 Ιουνίου) διεξήχθη το Δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα έδωσε την νίκη στο όχι με ποσοστό 52% , δηλαδή με μόνο δυο ποσοστιαίες μονάδες, και έγινε σεβαστό από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κάνεις από την κυβέρνηση - που σημειωτέον ήταν υπέρ του ναι-  δεν διανοηθεί να το αλλάξει ή να το φέρει στα μέτρα της.

Φυσικά αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές κάνεις δεν ξέρει και πως θα εξελιχθεί στο μέλλον, αφενός η σχέση του Η.Β. με την Ε.Ε , τι μορφή θα έχει το "διαζύγιο" ούτε τι επιπτώσεις θα έχει για την Ευρωπαϊκή ήπειρο, και αφετέρου άγνωστο παραμένει και το εύρος των κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών πιέσεων που θα υποστούν αμφότερα τα μέρη.

Υπάρχουν δικαιολογημένα προβληματισμός και πολλά ερωτήματα;  Θα διαλυθεί άραγε το Η.Β. ή η Ε.Ε; Θα υπάρχουν αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία που θα προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις; Θα αλλάξουν οικονομικές και όχι μόνο συμμαχίες; κλπ.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ένα σημείο κομβικό στην σύγχρονη ιστορία που θα έχει πολλές επιπτώσεις έμμεσες και άμεσες και όχι αναγκαστικά μόνο οικονομικές.

Για εμάς εδώ στην Ελλάδα, το βρεταννικό δημοψήφισμα έχει - ή πρέπει να έχει- άλλη βαρύτητα.

Πριν ένα χρόνο κληθήκαμε στις κάλπες να ψηφίσουμε σε ένα ερώτημα που τέθηκε από την κυβέρνηση σε σχέση με μια προτεινόμενη συμφωνία από την Ε.Ε.

Κάνοντας ένα σύντομο και συνοπτικό απολογισμό διαπίστωσα κάποιες ουσιώδες διαφορές και προβληματίστηκα αρκετά. Θεωρώντας  ως πολίτης ότι είναι καλό να ξεκινήσει ένας διάλογος περί δημοκρατίας, πως εφαρμόζεται και το πως την αντιλαμβανόμαστε ως πρακτική  σας παραθέτω παρακάτω  μερικές από  τις διαφορές που εντόπισα, για να αναρωτηθούμε τι έγινε στην Ελλάδα:

Προεκλογική εκστρατεία
Βρετανία: Και οι δυο σχηματισμοί και του ναι και του όχι είχαν αρκετό καιρό να παραθέσουν επιχειρήματα, χρονικό διάστημα από το Οκτωβριο  του 2015 μέχρι τις 23 Ιουνίου 2016.
Ελλάδα: Μια εβδομάδα περίπου.

Ερώτημα
Βρετανία: Καθαρή ερώτηση στους πολίτες για παραμονή όχι στην  Ε.Ε.
Ελλάδα: Ερώτημα επί προτεινόμενης συμφωνίας που δεν δόθηκε στους πολίτες με σαφή τρόπο.

Πολιτικό  Σύστημα 
Βρετανία: Αποδέχεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το επικυρώνει και το σέβεται.
Ελλάδα: Η κυβέρνηση το αλλάζει, η αντιπολίτευση αποδέχεται την αλλαγή και κανείς δεν ασχολείται με το τι οι πολίτες ψήφισαν.

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Βρετανία: Προειδοποίησε ότι θα έχει επιπτώσεις το Δημοψήφισμα (Αξιωματούχοι της ΕΕ πήραν θέσεις εξαιρετικά αρνητικές απέναντι στο όχι)
Ελλάδα: Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση.

Δεσμευτικός χαρακτήρας του δημοψηφίσματος
Βρετανία: Αν και τυπικά θα  μπορούσε στην Βουλή των Κοινοτήτων να μην γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμα, αυτό θα ήταν μια πολιτική εξέλιξη που θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία.
Ελλάδα: Απλά το πολιτικό σύστημα το αγνόησε.

Σημειώστε εδώ και κάτι άλλο: Την πατρότητα της νίκης όπως εκφράστηκε από το 61,3% που ψήφισε κατά της προτεινόμενης πρότασης της Ε.Ε. την διεκδίκησαν πολλοί.  Την διαχείριση που ακολούθησε την πραγματοποίησαν ελάχιστοι....

Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που είχαμε διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των  δυο δημοψηφισμάτων.  Όπως γίνεται σαφές στην περίπτωση της Ελλάδος υπάρχει σοβαρό θέμα για το πως έγινε το δημοψήφισμα και κυρίως τι ακολούθησε μετά από αυτό.

Το πρόβλημα βέβαια δεν εστιάζεται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει διεθνώς η τάση να μην ερωτώνται οι πολίτες ή το αποτέλεσμα των εκλογικών τους επιλογών να μοχλευέται για να οδηγηθούν στο να επικυρώνονται  πολιτικές και πρακτικές που ουδεμία σχέση έχουν με το τι έχουν ψηφίσει.

Και καταλήγουμε σε μια  ενοχλητική ερώτηση - για τους πολίτες, τα κόμματα, την κυβέρνηση όλους- που στην ουσία περικλείει τα πάντα: Πως θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μια πολιτική επιλογή, ένα εκλογικό αποτέλεσμα  ή ένα αποτέλεσμα δημοψηφίσματος θα περιφρουρείται και την επόμενη μέρα δεν θα διαστρεβλώνεται;Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016
Εισαγωγή

Όσοι συμμετέχουμε σε δομές αλληλεγγύης προβληματιζόμαστε αρκετά συχνά, για το πως μπορούν να εξελιχθούν.Μετά από πάνω έξι μήνες αναζήτησης και αρκετών συζητήσεων κατέληξα στην παρακάτω πρόταση την όποια σας την παρουσιάζω συνοπτικά.

Γενικά

Οι δομές αλληλεγγύης μετά από τρία χρόνια έχουν παρουσιάσει κόπωση των συμμετεχόντων σε αυτές όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχική. Επειδή δε, αυτή την χρονική στιγμή δεν διαφαίνεται κάποιος πολιτικός σχηματισμός που θα μπορούσε να αναλάβει να παρουσιάσει ένα ελπιδοφόρο και οραματικό πλαίσιο που να δίνει ελπίδα , η απογοήτευση και η κούραση επιβαρύνουν έντονα την κατάσταση.

Αναζητώντας μια διέξοδο από το τέλμα που περιγράφουμε παραπάνω καταθέτουμε το σκελετό μιας κινηματικής διαδικασίας που πιθανώς να πρέπει να συζητηθεί μαζί με τις δομές.

Αναλυτικά

Στοχεύουμε σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Το σχηματισμό συντονιστικών ανά περιοχή και ειδικότητα με κύριους στόχους:

Α) Την δημιουργία διαδικασιών ανεύρεσης βασικών πόρων και της δημιουργίας θεμελιωδών υποδομών. (Γραμμές ανεφοδιασμού που θα λειτουργούν ανεξάρτητα και παράλληλα με πιθανές επιλογές και υποστηρικτικές δράσεις της κυβέρνησης ή άλλων φορέων)
Β) Την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη καθώς και τον σχεδιασμό δράσεων με την συμμετοχή δομών.

2. Την δημιουργία υποδομών και όπου είναι εφικτό την ανάπτυξη δομών εργασίας με στόχο την αναδιοργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Α) Ανάπτυξη συνεργασιών με Συνδικάτα/ Σωματεία εργαζομένων /οργανώσεις ανέργων, πρωτοβουλίες πολιτών.
Β) Συνεργασία με Φορείς τεχνικής /επιστημονικής κατάρτισης για την συνεχή βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών /προϊόντων όπου αυτό απαιτείται.
Γ) Την ανάπτυξη ενός πλαισίου εργασίας που να αποσκοπεί όχι στην δημιουργία υπεραξίας αλλά στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κάλυψης ανθρωπίνων αναγκών.
Δ) Την ανάπτυξη του πνεύματος αυτο-οργάνωσης και αυτο-διαχείρησης ώστε να ξεπεραστούν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (και πρακτικά...)
Ε) Την αξιοποίηση εργαλείων (χρηματοδοτικών, έρευνας αγοράς και παραγωγής) όπου αυτό είναι εφικτό και φυσικά διαφυλάσσοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της προσπάθειας.

3. Την εκπαίδευση των αλληλέγγυων

Α) Αυτό- εκπαίδευση, συνεργασία  απαιτείται συνεργασία με κοινωνικά φροντιστήρια και σχολεία και όπου απαιτείται με εκπαιδευτικούς φορείς.
Β) Συν-δημιουργία ενός νέου μοντέλου εργασίας που να στοχεύει στην ανάπτυξη των ταλέντων και των πρωτοβουλιών  κάθε εργαζόμενου ως μονάδα ή ως σύνολο,  σε αντίθεση με το κάθετα ιεραρχικό και εξειδικευμένο μοντέλο που ισχύει σήμερα.
Γ) Την αναζήτηση κοινού πολιτικού στόχου και προτάγματος.

Σταμάτης Στεφανάκος
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016
"Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη"

Αν και η Δικαιοσύνη εμφανίζεται ιστορικά ως έννοια, πριν από την γέννηση της Δημοκρατίας, παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ως θεσμός εξελίσσεται ώστε να διευθετεί τις υποθέσεις του λαού και όχι μόνο των ισχυρών , μόνο μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου πολιτεύματος.

Αν προσπαθήσουμε να αποδώσουμε στο σήμερα τι περιλαμβάνεται με τον ορισμό του θεσμού της Δικαιοσύνης, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε, την τήρηση και εφαρμογή των νόμων, την απονομή της δικαιοσύνης μέσου του δικαστικού συστήματος, το γραπτό και άγραφο δίκαιο και ακόμα γενικότερα και την γενική αίσθηση περί δικαίου .

Η λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης είναι ένα από τα βασικό δομικό  στοιχείο της ίδιας της Δημοκρατίας. Όπου υποχωρεί η Δικαιοσύνη υποχωρεί και η Δημοκρατία. Όπου αλλοιώνεται η Δημοκρατία ως πολίτευμα, αντίστοιχα αλλοιώνεται και η Δικαιοσύνη.

Η Δικαιοσύνη όπως και η Δημοκρατία είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη και  ακολουθεί ή συμπορεύεται με τις επιλογές της κοινωνίας.

Υπάρχουν, όπως είναι φυσικό αρκετοί  προβληματισμοί ως προς το πως λειτουργεί και επηρεάζεται ως θεσμός η Δικαιοσύνη. Σταχυολογώντας θα παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς.

Κατοχύρωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών.

Σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι δεδομένη η ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων. Για να υπάρχει κατοχύρωση χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει και ταυτόχρονα να προστατεύει  από ηθελημένη ή αθέλητη καταστρατήγηση τους. Και για να είναι ισχυρά θεμελιωμένο απαιτείται να είναι δομημένο και ταυτόχρονα να είναι σαφές ώστε να είναι κατανοητό σε όλους.

Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης 

Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται το δίκαιο..Σήμερα οι δικαστές διορίζονται ενώ κανονικά θα έπρεπε να εκλέγονται  ή να κληρώνονται. Ιδανικά κατευθείαν από τον λαό ή  μέσω μια διαφανής διαδικασία του δικαστικού σώματος.

Ισονομία

Εξασφάλιση της ισότητας απέναντι στον νόμο για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως οικονομικής θέσης, ιεραρχίας, φύλου, θρησκείας, καταγωγής ή όποιας άλλης διαφοροποίησης. Για να γίνει πραγματικότητα ο νόμος χρειάζεται να είναι ίδιος για όλους χωρίς παράθυρα και εξαιρέσεις.

Σύνταγμα και νόμοι από τον λαό

Ο Λάος επιβάλλεται σε μια Δημοκρατία να είναι το υπέρτατο νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα. Σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του, την καθημερινότητα του, είναι πρωταρχικό δημοκρατικό δικαίωμα να έχει την δυνατότητα να εκφραστεί και να αποφασίσει. Είναι θεμελιώδες οι πολίτες να έχουν την δυνατότητα να προτείνουν, να νομοθετήσουν, να επικυρώσουν, να ακυρώσουν, το Σύνταγμα κατά άρθρο ή και κατά όλο, όπως και το ίδιο χρειάζεται να ισχύει για κάθε νόμο, ή  κρατική ή υπουργική ή διοικητική απόφαση οποιοδήποτε  κρατικού ή αυτοδιοικητικού φορέα ή εταιρίας ή οργανισμού που έχει σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Είναι βασικό να υπάρχουν δεσμευτικά δημοψηφίσματα.

Ορκωτά δικαστήρια.

Ένας ακόμα θεσμός που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και ίσως πιθανών θα μπορούσε να βοηθήσει στην απόδοση της δικαιοσύνης με πιο δημοκρατικό τρόπο,εφόσον το σώμα των κληρωτών ενόρκων προέκυπτε κατευθείαν από πολίτες, μέσω διαφανής διαδικασίας.

Η συζήτηση για τα θέματα αυτά δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από ομάδες πολιτών, πολίτες μεμονωμένοι, φορείς, ακαδημαϊκοί εντός και εκτός της Ελλάδος θέτουν τα θέματα αυτά προσπαθώντας να βρεθούν προτάσεις και απαντήσεις για να ανοίξουν νέους δρόμους με την υποστήριξη της κοινωνίας.

Σταμάτης Στεφανάκος.
ΥΓ: Ένας μη ειδικός ανένταχτος πολίτης.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Τι είναι;

Η Τοπική Ανταλλακτική  Μονάδα (εφεξής ΤΑΜ ), είναι στην ουσία ένα κοινά αποδεκτό εργαλείο  ανταλλαγών εντός των ορίων μιας κοινότητας. Στην ουσία επιτρέπει την αντιστοίχηση με αξία, προϊόντος ή υπηρεσίας που παράχθηκε, συλλέχτηκε ή ακόμα και χρησιμοποιείται από τα μέλη της κοινότητας.

Η χρήσης της ΤΑΜ δεν αποσκοπεί στην κατάργηση ή αντικατάσταση ενός εθνικού ή διεθνώς αναγνωρισμένου νομίσματος, ούτε πολύ περισσότερο στην δημιουργία ενός μη ελεγχόμενου φορολογικά τρόπου συναλλαγής. Ο στόχος είναι στο να διευκολύνει τα μέλη της κοινότητας να  μπορέσουν να αποτιμήσουν την συμμετοχή τους σε αυτή. 

Για να γίνει πιο σαφές ας δούμε ένα παράδειγμα πεδίου εφαρμογής ΤΑΜ : η συμμετοχή των μελών μιας κοινότητας σε μια κοινή δράση  πχ η οργάνωση ή η υλοποίηση μιας εκδήλωσης μπορεί να συνεπάγεται με χρόνο εργασίας, παροχή προϊόντων, ή η παροχή  εξειδικευμένων  γνώσεων ή ταλέντο. Για λόγους πρακτικούς η συνεισφορά  του μέλους,  μπορεί να αποτιμηθεί  με το να πάρει τόσες μονάδες ΤΑΜ που να αντιστοιχούν σε ότι διέθεσε  για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκδήλωσης. Το πώς, το μέλος θα χρησιμοποιήσει  τις μονάδες  του σε υπηρεσίες ή σε προϊόντα  αφήνεται στην επιλογή του.

Σχεδιασμός

Για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της ΤΑΜ απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός. Η διεθνής  εμπειρία έχει διδάξει ότι υπάρχουν κομβικά σημεία που δεν συγχωρούν λάθη ή προχειρότητες.  Είθισται ο σχεδιασμός να συνοψίζεται στα εξής:

Κατηγορία 1: Περιορισμοί

Α) Η ΤΑΜ έχει εφαρμογή σε  τοπική - σχεδόν καθορισμένη-  γεωγραφικής περιοχής.

Β) Η ΤΑΜ δεν είναι νόμισμα  όπως προσδιορίζεται στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα .

Γ) Η ΤΑΜ  δεν τοκίζεται, ούτε συσσωρεύει κέρδη από επιτόκιο. Επίσης δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής σε χρηματιστηριακές ή νομισματικές αγορές.

Δ) Η αξία της  προσδιορίζεται από πραγματικές και όχι από λογιστικές αξίες.

Ε) Κάθε ΤΑΜ έχει περιορισμό στους πόσους χρήστες μπορεί να διαχειριστεί.

Κατηγορία 2: Δυνατότητες

Α) Η ΤΑΜ επιτρέπει στα μέλη μιας κοινότητας να συναλλάσσονται βάση της συνεισφοράς τους,  στην κοινότητα και όχι βάση ατομικών επιλογών.

Β) Η ΤΑΜ μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους εθελοντές δεδομένου ότι δίνει προστιθέμενη αξία σε κάθε δράση τους.

Γ) Η ΤΑΜ ενισχύει στην αλλαγή νοοτροπίας του πολίτη από καταναλωτή σε χρήστη.

Δ) Εξασφαλίζει πρακτικά την ισοτιμία μεταξύ των μελών.

 Κατηγορία 3: Λεπτομέρειες υλοποίησης

Α) Δημιουργία αξίων μέσω αντιστοίχισης με πραγματική αξία πχ με την αξία των περιεχομένων μιας αποθήκης ή μέσω υπηρεσιών που παρέχει μέλος ή ομάδα της κοινότητας.

Β) Δημιουργία αποθεματικού μέσω της παρακράτησης.  Επειδή η ΤΑΜ είναι βασισμένη σε πραγματικές και όχι λογιστικές αξίες, η παρακράτηση ποσοστού από συναλλαγή επιτρέπει την δημιουργία αποθεματικού. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από την κοινότητα.

Γ) Δημιουργία παραστατικών  αξίων ή αξιόγραφων.  Τα παραστατικά αυτά μπορούν να είναι ηλεκτρονικά ή έντυπα και να έχουν την μορφή απεικόνισης καθαρής αξίας ή κουπονιού. Σημειώστε ότι επίσης μπορούν να είναι σταθερής αξίας ή μεταβλητής, ανάλογα με την χρήση.

Δ) Συνεργασίες μεταξύ της κοινότητας και προσώπων ή ακόμα και επιχειρήσεων με την αποδοχή της ΤΑΜ.

Ε) Ευελιξία στην κοστολόγηση υπηρεσιών ή προϊόντων

Συστήματα και εφαρμογές ΤΑΜ

Διεθνώς η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η Cyclos  (http://www.cyclos.org/) η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας. Tο κατά πόσο έχουν διαδοθεί οι ΤΑΜ μπορεί να γίνει φανερό στο παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cyclos.org/socialcurrencies/

Ας σημειωθεί ότι όπως έχει γίνει και στο παρελθόν πχ στις ΗΠΑ ( τέλη 19ος  και αρχές 20ου )  μη ύπαρξη μηχανογραφικού συστήματος δεν είναι απαγορευτική συνθήκη. Προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικής και όχι καθαρά έντυπης λύσης για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πιο δύσκολο να γίνουν ανθρώπινα  λάθη ή εξαπάτηση του συστήματος.

Σταμάτης Στεφανάκος 
Βιβλιογραφία
Παραθέτω κείμενα και συνδέσμους   που θεώρησα ότι μπορούν να δώσουν μια βασική  πληροφόρηση επί του θέματος:
·         Real exchange rates under alternative nominal exchange-rate systems http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261560683900128
·         Community currency in the United States: the social environments in which it emerges and survives http://envplan.com/abstract.cgi?id=a37172
·         Lets, “hours” and the Swiss “business ring”. Alternative currency systems and business development programmes http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02690949808726433?journalCode=rlce20
·          Local exchange trading system http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system#Europe
·          Barter http://en.wikipedia.org/wiki/Barter
·          Credit theory of money http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_theory_of_money
·         How the Fiat System Works http://www.dummies.com/how-to/content/how-the-fiat-system-works.html
·          Digital currency http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency
·          How Money Systems Work http://www.transaction.net/money/index.html
·         Cyclos about us: http://www.cyclos.org/about-stro
·          Social TRade Organisation http://www.socialtrade.org/
·          Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation  του Robin Hahnel  
·         The Political Economy of Consumer Behavior: Contesting Consumption του Bruce Pietrykowski
·         Wall Street Journal For Spain's Jobless, Time Equals Money  http://www.mitimebanks.org/wp-content/uploads/2011/12/For-Spains-Jobless.pdf
·         Regional currencies in Germany –local competition for the Euro? http://library.uniteddiversity.coop/Money_and_Economics/Community_Currencies/regional-currencies-in-germany.pdf 
·         Catalan Integral Cooperative http://p2pfoundation.net/Catalan_Integral_Cooperative
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016
Η έννοια του οικοσυστήματος χρησιμοποιείται στην οικολογία, και περιγράφει την βασική οικολογική μονάδα που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν μέσα σε αυτό.

Κάνοντας αντιστοίχηση θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι κάθε τοπική ή και υπερ-τοπική κοινωνική ομάδα ή ένα σύνολο ή υποσύνολο αυτής είναι ένα ξεχωριστό οικοσύστημα που εντός του υπάρχουν και λειτουργούν άνθρωποι , είτε κατά μονάδα είτε κατά ομάδες, και αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας με την δράση τους ένα κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο.

Όπως γίνεται αντιληπτό ο όρος , χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα δυναμικό περιβάλλον , ζωντανό και εξελισσόμενο. Το ακριβές πολιτικό και κοινωνικό εύρος ενός οικοσυστήματος αποδίδεται μέσω των επιμέρους χαρακτηριστικών του ή κοινών σημείων αναφοράς που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ ανθρώπων και ομάδων. Ένα παράδειγμα πχ το οικοσύστημα των αλληλέγγυων δομών τροφής.

Η δυναμική και το μέγεθος ενός οικοσυστήματος του καθορίζεται, αφενός από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά - δηλαδή τους σκοπούς και την μεθοδολογία που ακολουθεί- και αφετέρου από ποσοτικά, δηλαδή το κατά πόσο πλήθος πολιτών.

Το οικοσυστήματα ακολουθεί άλλη λογική από αυτή ενός μετώπου ή ενός κοινωνικού φόρουμ ή συντονιστικού. Καταρχάς είναι αδύνατο να ακυρώσεις την ύπαρξη του γιατί απλά δεν έχει ένα κεντρικό σημείο, και αυτό γιατί δεν είναι βασισμένη σε οργανωτικό μοντέλο κάθετο ή οριζόντιο. Δεν έχει οργάνωση βασισμένη σε ιεραρχική δομή ή κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο. Έχει όμως κοινούς σκοπούς και η επικοινωνία του στηρίζεται μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται ιδέες και κυρίως πρακτικές και έρχονται σε επαφή βασισμένοι , στις αρχές που ορίζουν τον ισότιμο διάλογο και την Δημοκρατία.

Είναι ασύγκριτα ποιο ανοικτό προς την κοινωνία και πολύ πιο εύκολο ένας άνθρωπος να βρει τον κατάλληλο χώρο ή ομάδα για να συμμετάσχει και τελικά να συνεργαστεί με άλλους που μετέχουν στο ίδιο οικοσύστημα.

Όμως το πιο σημαντικό σημείο υπεροχής σε σχέση με άλλους τρόπους οργάνωσης είναι ότι επιτρέπει την ανακύκλωση ανθρώπων αν κάποια ομάδα αποτύχει ή πάψει για όποιον λόγο να λειτουργεί.

Ας σημειωθεί ότι το οικοσύστημα δεν είναι αντίθετο σε πρακτικές μετώπου, φόρουμ ή ομάδων συντονισμού απλά ως λογική τις υπερκαλύπτει λόγω ότι επιτρέπει συμμαχίες και συνεργασίες που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια τους.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το οικοσύστημα είναι το μέλλον, γιατί η ομορφιά του βασίζεται στην απλότητα που το διακρίνει.Σταμάτης Στεφανάκκος
Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016
Το μέλλον φαίνεται να οδηγείτε στην κατάργηση δυο πραγμάτων:
Α)Της έννοιας του έθνους κράτους και 
Β) της έννοιας της εθνότητας. 
Με την κατάργηση αυτών των δυο εννοιών θα εισέλθουμε σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια άλλη "πραγματικότητα" η όποια θα περιγράφεται ως εξής;
1. Ολική κατάργηση ρυθμιστικών αρχών με ότι αρνητικό συμπεριλαμβάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα.
2. Ισοπέδωση πολιτιστικών στοιχείων κάθε λαού, θρησκευτικών ή μη πιστεύω, εθίμων και παραδόσεων. Αλλαγή του ιστορικού παρελθόντος και εξαφάνιση ιστορικών στοιχείων που δημιουργούν "προβλήματα"(Πχ εξαφανίζεις από την διδακτέα ύλη τον Επιτάφιο του Περικλή)
3. Ολική αλλοτρίωση της έννοιας του πολίτη και αντικατάσταση από την έννοια του καταναλωτή. Σε βάθος χρόνου ο άνθρωπος παύει να είναι χρήστη πχ υπηρεσιών ύδρευσης και γίνεται καταναλωτής,άρα μεταλλάσσεται μέσω της καθημερινής πρακτικής και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την του κοινωνικού αγαθού, και το επαναπροσδιορίζει ως "προϊόν"
4.Έμμεση αντικατάσταση της δημοκρατίας των πολιτών από την "δημοκρατία" των πολυεθνικών με ταυτόχρονη αντικατάσταση των κανόνων του δικαίου από τον κανόνα κέρδους.
Και τέλος αν νομίζετε ότι αυτό θα γίνει κάποτε στο μέλλον, να σας ενημερώσω ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Και ναι είναι πιθανόν και εμείς και σίγουρα τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα "ενοποιημένο" παγκόσμιο σύστημα όπου η διαφορετικότητα δεν θα είναι ανεκτή.
Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016
Στο "Περπατάμε Μαζί" ο Σταμάτης Στεφανάκος και ο Μωυσής Λίτσης υποδέχονται τον Κώστα Φωτεινάκη μέλος των Φίλων της Φυσης και της πρωτοβουλίας STOP TTIP GREECE.

Μαζί με τον καλεσμένο μας, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μερικά από τα σημεία της συνθήκης  TTIP  (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) που με την εφαρμογή της , αλλάζει δραματικά το περιβάλλον μέσα στο όποιο ζούμε. Μια συνθήκη που ελάχιστα έχει αναφερθεί στα κεντρικά ΜΜΕ, δεν έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο, και δεν έχουμε ενημερωθεί και ερωτηθεί ως πολίτες αν συμφωνούμε. 

Εισαγωγικά να αναφέρουμε μερικά μόνο στοιχεία της:

1. Οι συζητήσεις μεταξύ Ε.Ε. και  ΗΠΑ διεξάγονται με μυστικότητα. Ότι γνωρίζουμε είναι από διαρροές και δυστυχώς φαίνεται να έχουν παρακαμφθεί δημοκρατικές διαδικασίες.

2. Εργασιακά,τρόφιμα, περιβάλλον, πνευματικά δικαιώματα είναι μερικά από συνολικά είκοσι δυο (22 ) κεφάλαια.

3. Η κερδοφορία των εταιριών και δει των πολυεθνικών υπερισχύει του εθνικού και ευρωπαϊκού δίκαιου.

4. Εισάγεται το δίκιο των πολυεθνικών που στην ουσία είναι βασισμένο πάνω σε επιτροπή- διαιτησία για διαφορές μεταξύ εταιριών και κρατών, χωρίς να υπάρχει δίκιο αναφοράς.

5. Περιγράφονται οι αντιδράσεις στην Ελλάδα, ποια κόμματα και φορείς είναι κατά και έχουν πάρει θέση.

Μια εκπομπή ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για ένα πραγματικά καυτό θέμα.

Πηγές

1. Stop TTIP CETA Greece http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/
2. Thepressproject http://www.thepressproject.gr/list.php?tag=ttip
3. Ίδρυμα Πουλάντζα: http://poulantzas.gr/?s=ttip

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Στην εκπομπή αυτή ο Σταμάτης Στεφανάκος μαζί με τον Μωυσή Λίτση υποδέχονται τον Άρη Παπαδόπουλο από τον Εθνικό Κύρηξ με θέμα Εκλογές στις ΗΠΑ και προσπαθούν να κατανοήσουν τις εξελίξεις.

Παρουσιάζονται:

* Εκτιμήσεις για του υποψηφίους και μια πρώτη ματιά τι πρεσβεύει ο καθένας.

* Πως ο  Αμερικάνος ψηφίζει τι τον επηρεάζει.

* Συνοπτική παρουσίαση του εκλογικού συστήματος και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Αλλά ίσως το πιο σημαντικό στην εκπομπή είναι για το πως ο δημόσιος διάλογος επηρεάζει την κοινωνία.

Μια εκπομπή ενημέρωση για μια πρώτη προσέγγιση του προεκλογικού αγώνα , των υποψηφίων άλλα και του συστήματος εκλογής.


Σάββατο, 23 Απριλίου 2016
Δελτίο Τύπου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Tο συντονιστικό αλληλέγγυων σχολείων πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του ανοιχτή εκδήλωση τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, στις 7.30μ.μ. στο φιλόξενο χώρο του Booze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα).

Η εκδήλωση με τίτλο «Αλληλέγγυα Σχολεία: Αυτοοργάνωση-Συμμετοχή-Διεκδίκηση», έχει ως στόχο να συστηθούμε στον ευρύτερο κόσμο και να συζητήσουμε για το όραμα, τους στόχους μας για το μέλλον και τις διεκδικήσεις μας.

Τι είναι αλληλέγγυο σχολείο; Γιατί γίνεται κάποιος εθελοντής καθηγητής;  Τι ανάγκες καλύπτουν τα αλληλέγγυα σχολεία; Είναι σχολεία; Είναι φροντιστήρια; Με ποιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε τη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών στην εκπαίδευση; Ποια είναι η προοπτική των δομών μας;

Ομιλητές: Χρήστος Κορολής (Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας), Νίκος Αγαπάκης (Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά), Μίλτος Τόσκας (Αλληλέγγυα Μαθήματα Kardelen), ακολουθούν παρεμβάσεις και ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.

Τη συζήτηση συντονίζει: Μαρινίκη Κολιαράκη (Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου).
Θα ακολουθήσει συναυλία με το κιθαριστικό σύνολο guitarte ensemble.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:
Αλληλέγγυο Σχολείο «Μεσοποταμίας», Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου, Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Αλληλέγγυα Μαθήματα «Kardelen», Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας, Αλληλέγγυο Σχολείο Νέου Κόσμου, Σχολείο Αλληλεγγύης Νίκαιας, Αλληλεγγύη Πειραιά, «Ετεροτοπία», Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών 

Η εκδήλωση στο Facebook κάντε κλικ εδώ.
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016
Της Αλεξάνδρα Καραμπέλη Οικονομολόγος

Μη φορολόγηση οτιδήποτε αποδεδειγμένα εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία.

Η πρόταση

Η ιδέα μου ήρθε τον περσινό Ιούλιο. Ο κος Τσίπρας διαπραγματευόταν και ήταν η μοναδική ημέρα που αντί να ενημερωθώ για τα τεκταινόμενα, πήγα για μπάνιο κάπου στο Αλεποχώρι.

Εκεί είδα ένα πρώην μεγάλο εστιατόριο ερειπωμένο, κλειστό.

Η ιδέα που μου ήρθε είναι απλή και μπορεί να την καταλάβει και ο καθένας. Και πιστεύω αν κάποιος την εφαρμόσει μπορεί ρηξικέλευθα και απλά να μας οδηγήσει σε μια μορφή ανάπτυξης παραγωγική.

Ως τώρα όλοι παρατηρούμε τι γίνεται. Η κάθε οικονομική δραστηριότητα φορολογείται, για να μην πω υπερφορολογείται, με αποτέλεσμα των μαρασμό όλων.

Η πρόταση είναι απλή.
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Η παιδεία είναι η βάση για να αναπτυχθεί η κοινωνία μας σήμερα και αύριο. Υπάρχει προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, τόσο για την κατεύθυνση που έχει όσο και για το πώς θα  διαμορφωθεί.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει προβληματισμός και  τίθενται ερωτήματα όπως:

Το εκπαιδευτικό σύστημα  λειτουργεί σωστά; Είναι το μοντέλο εκπαίδευσης λειτουργικό ώστε να βοηθά στην ανάπτυξη των πολιτών, του πολιτισμού και της δημοκρατίας; Ή μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε αν  μέσω του σχολείου όπως το ξέρουμε αναπαράγεται απλά ένα  ήδη υπάρχων κοινωνικό μοντέλο που παγιδεύει χωρίς να αφήνει περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης.


Στην εκπομπή του «Περπατάμε Μαζί» ο Χρήστος Κορολής αναπτύσσει πως λειτουργούν τα αλληλέγγυα σχολεία και μας παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το πώς μπορεί  να δημιουργηθεί, ένα νέου τύπου σχολείου το όποιο  να διαμορφώνεται δυναμικά με την ισότιμη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.

Το παράδειγμα της "Μεσοποταμίας" και τι έχει αποκομίσει από την λειτουργία του.

Εξετάζεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ των αλληλέγγυου σχολείου και της τυπικής εκπαίδευσης μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων και προτάσεων, με σκοπό να ανοίξει η συζήτηση για μια εντελώς νέου τύπου εκπαιδευτικής και μορφωτικής διαδικασίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοσιεύσεις άλλων

Powered by Blogger.

Τιτιβίσματα...

Τα Video Μου

Η σελίδα μας στο FB

Savegreekwater

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώστες

Gr-Blogs